Khi nào đàn ông muốn quan hệ nhất? Thực tế không có câu trả lời chuẩn xác cho câu hỏi này cho từng người đàn ông. Bởi vì điều này phụ thuộc vào thể trạng, độ tuổi, chất lượng mối…