(Radio+) Lông mọc ngược ở vùng kín: nỗi ám ảnh của chị em và các biện pháp giải quyết